“กิจกรรมเสวนา และพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU)

“กิจกรรมเสวนา และพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU)

ในวันที่  12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า    

เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs  ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยนวัตกรรม นักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน กิจกรรมเสวนา และพิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในวันที่  12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   

ภายใต้แนวคิด เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต รับฟังการเสวนาทิศทางอนาคตตลาดรอบโลก สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ขยายตลาดและโอกาสการลงทุนในเวทีโลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และบริการข้อมูลการค้า ตลาดและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจพร้อมแข่งขันในตลาดโลก

ด่วน !  รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://eventgo.jenosize,com/e/36/mou  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)