การเริ่มต้นของ.. คุณแม่มือใหม่

การเริ่มต้นของ.. คุณแม่มือใหม่

คุณพ่อและคุณแม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ในครรภ์ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว  

 

 

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเสวนาสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เรื่อง “ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่”  โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด และ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้เพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ในครรภ์ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว