เสริมความรู้

เสริมความรู้

จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ Corporate Sustainability Training 2020 for Executives การพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ Corporate Sustainability Training 2020 for Executives การพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และบทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน จาก อนันตชัย ยูรประถาม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยมี รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย), ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา), แอนดรู แลงสตั้น (ขวาสุด) และ ทามาทาร์ คริสเตน แรมซีย์ (ซ้ายสุด)เข้าร่วมฟังการบรรยาย  ณ ห้อง M23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์