โครงการ “ห่วงใย จากใจ ครอบครัวตำรวจไทย”

โครงการ “ห่วงใย จากใจ ครอบครัวตำรวจไทย”

สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดโครงการร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ และจัดหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ตามที่ มีข่าวการระบาดของโควิด 2019 ระลอกใหม่ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดโครงการ “ห่วงใย จากใจ ครอบครัวตำรวจไทย” โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจฯ (ที่2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ได้เข้าร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ จำนวนหนึ่งตัน และจัดหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งแสนชิ้นเพื่อแจกให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี ระยอง สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดต่อไป