เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป คว้ารางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป คว้ารางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020

โรงภาพยนตร์อันดับหนึ่ง ประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการยอดเยี่ยมแห่งปี

 

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล PRODUCT OF THE YEAR  AWARDS 2020 โรงภาพยนตร์อันดับหนึ่ง ประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการยอดเยี่ยมแห่งปี จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของ นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ดำเนินการสำรวจสินค้าและบริการยอดนิยมที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคจากการลงคะแนนของผู้บริโภคผ่านทางสื่อออนไลน์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ