โรชเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจน (สารก่อภูมิต้านทาน) ต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู

โรชเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจน (สารก่อภูมิต้านทาน) ต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู

แอนติเจน (สารก่อภูมิต้านทาน) ต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เพื่อห้องปฏิบัติการ สามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยเสี่ยงโรคโควิด-19 ปริมาณมาก

  • เทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เป็นการตรวจในระบบอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทู
  • คาดว่าภายในต้นปี 2564 โรชจะสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการตรวจได้สูงถึงหลักสิบล้านเทสต์ต่อเดือน  
  • โซลูชั่นล่าสุดนี้จะช่วยเติมเต็มพอร์ตด้านโควิด-19 ของโรชให้สมบูรณ์ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมเสริมงานดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

โรช (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เพื่อช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เทสต์ที่ให้ผลรวดเร็วและสามารถรองรับปริมาณการตรวจจำนวนมหาศาลนี้จะมีให้บริการในกลุ่มประเทศที่รองรับมาตรฐาน CE Mark โดยทันที พร้อมกันนี้ โรชยังได้ยื่นเรื่องขออนุมัติการใช้งานภายใต้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization หรือ EUA) จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู เป็นการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) สำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานหรือแอนติเจนในตัวอย่างตรวจ โรชคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการตรวจได้ถึงหลักสิบล้านเทสต์ต่อเดือนภายในต้นปี 2564 ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของระบบเฮลต์แคร์ทั่วโลก การตรวจนี้จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการป้ายเก็บตัวอย่างตรวจจากบริเวณโพรงจมูกหรือหลังช่องปากของผู้ป่วยที่มีอาการสุ่มเสี่ยงเป็นโรคโควิด-19 หรือผู้ที่คาดว่าหรือทราบแน่ชัดแล้วว่าได้รับเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทู  โซลูชั่นอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจหาแอนติเจนนี้ มีให้บริการอย่างแพร่หลาย จึงไม่เพียงแต่จะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ แต่ยังช่วยลดต้นทุนได้มาก อีกทั้งยังให้ผลตรวจรวดเร็ว และรองรับงานตรวจปริมาณสูงได้เป็นอย่างดี   

"ผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์ต่างๆ ยังคงได้รับแรงกดดันมหาศาลให้หาวิธีการตรวจที่มีความเสถียร และเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย" นายโธมัส ชิเนคเกอร์ ประธานบริหารของโรช ไดแอกโนสติกส์ กล่าว "การเปิดตัวโซลูชั่นตรวจหาแอนติเจนที่สามารถรองรับปริมาณงานสูงได้ของเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เป็นความสนับสนุนที่ผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์สามารถวางใจได้เพื่อการตรวจหาการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทูและเพื่อเสริมการตรวจแบบ PCR"

 

เกี่ยวกับเทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู  

เทสต์ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ของโรชเป็นการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) เพื่อตรวจหาเชื้อซาร์ส-โควี-ทูในทางเดินหายใจ บริเวณช่องจมูกหรือคอหอยหลังช่องปาก เป็นการตรวจที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้เป็นทางเลือก หรือใช้ร่วมกับการตรวจ PCR ซึ่งการตรวจนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่สามารถตรวจแบบ PCR หรือรองรับได้เพียงจำนวนจำกัด ในกรณีที่ผลตรวจเป็นลบ แต่มีอาการหรือตัวบ่งชี้อื่นๆ ทางการแพทย์ระบุว่ามีการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทูอาจต้องมีการตรวจ PCR เพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับการตรวจหาแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทาน

การตรวจแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทาน เป็นการตรวจหาโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเชื้อโรค ดังนั้น มันจึงมีความจำเพาะอย่างยิ่งกับแต่ละโรค2 การทดสอบแบบนี้จะให้ผลเพียงว่า ในตัวอย่างตรวจของผู้ป่วยนั้น "มี/ไม่มี" เชื้อโรคอยู่ ซึ่งในกรณีที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณของแอนติเจนที่ต้องการตรวจมากพอ มันจะสามารถจับได้กับแอนติบอดีในชุดตรวจที่จำเพาะกัน จนทำให้ผลตรวจเป็นบวก ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อแล้วในร่างกาย3

 

เกี่ยวกับการรับมือของโรชต่อภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในฐานะบริษัทเฮลต์แคร์ชั้นนำของโลก โรชทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้แต่ละประเทศสามารถรับมือและลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรชได้พัฒนาโซลูชั่นอันหลากหลายเพื่อช่วยในการตรวจหาและวิเคราะห์การติดเชื้อในผู้ป่วย รวมถึงการให้การสนับสนุนในเชิงดิจิตอลแก่ระบบเฮลต์แคร์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเสาะหา พัฒนา และส่งเสริมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

โรชตระหนักดีว่าผลกระทบของโควิด-19 นั้นกว้างไกลกว่าแค่ผู้ติดเชื้อ เราจึงได้ร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ ตลอดจนการดูแลรักษาที่จำเป็นในภาวะที่ท้าทายเช่นนี้ เรามีบทเรียนจากภาวะโรคระบาดนี้ เราจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคีอื่นๆ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างรากฐานของเฮลต์แคร์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

โซลูชั่นการตรวจวินิจฉัยของโรช:

การตรวจที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้ระบบเฮลต์แคร์สามารถก้าวผ่านภาวะโรคระบาดร้ายแรงครั้งนี้ได้ โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ของโรชมีให้เลือกมากมาย อาทิ  

  • โซลูชั่นทดสอบระดับโมเลกุลที่สามารถรองรับงานปริมาณสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทูที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 (ผ่านการอนุมัติ Emergency Use Authorisation หรือ EUA จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ และมีให้บริการในประเทศที่รับรองมาตรฐาน CE Mark)
  • โซลูชั่นทดสอบสารภูมิต้านทานต่อเชื้อ ซาร์ส-โควี-ทูสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดต่อนิวคลีโอแคพซิดของเชื้อ (FDA EUA และ CE Mark)
  • โซลูชั่นทดสอบ IL-6 เพื่อช่วยในการระบุหาการติดเชื้อรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อโควิด-19 (FDA EUA และ CE Mark)