บลจ.บางกอก แคปปิตอล รับรางวัลชนะเลิศ บริษัทดีเด่นด้าน Innovative Company Awards

บลจ.บางกอก แคปปิตอล รับรางวัลชนะเลิศ บริษัทดีเด่นด้าน Innovative Company Awards

ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร ขึ้นรับรางวัลจากนวัตกรรมแพลตฟอร์ม Global Wealth ที่ใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการสะสมความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล บริษัทดีเด่นด้าน Innovative Company Awards จากนวัตกรรมแพลตฟอร์ม Global Wealth ที่ใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการสะสมความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ในงาน SET Awards ประจำปี  2020 ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย