“Brew a Better World” หัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัททีเอพี

 “Brew a Better World” หัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัททีเอพี

หัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัททีเอพี ยึดมั่นสานต่อแผนแม่บท ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ความสำเร็จกว่า 25 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้ กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากว่า 25 ปี คือ การนำกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า Brew a Better World” มาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปรับรับมือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบรับเทรนด์ และการเปลี่ยนแปลงของโลก จนกลายเป็นองค์กรที่ก้าวสู่ความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน

นางสาวสุจรรยา เศรษฐนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า “กลุ่มบริษัททีเอพี มุ่งมั่นใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Brew a Better World” ซึ่งเป็นแผนแม่บทจากไฮเนเก้น โดยเน้น 6 เรื่องหลักที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการดูแลผู้บริโภค อาทิ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

แม้สถานการณ์ในปีนี้จะสร้างความท้าทายให้กับทุกคน แต่กลุ่มบริษัททีเอพียังคงเดินหน้าทำตามแผนกลยุทธ์ ดังกล่าวที่ยึดมั่นในทุกด้าน ดังนี้

  • การอนุรักษ์แหล่งน้ำ กลุ่มบริษัททีเอพีให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากโรงงานการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสร้างระบบหมุนเวียนน้ำเสียและมีระบบตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยคืนลงสู่แหล่งน้ำ โดยในปีนี้สามารถประหยัดพลังงานในการบำบัดน้ำเสียได้ถึง 50%
  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทฯ ได้มีการทำแผนการใช้พลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการเข้าไปช่วยพัฒนาแนวทางการทำการเกษตรให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมาตรฐานการผลิต อย่าง “เชียร์ ซีเล็คชั่น สยาม ไวเซ่น” เครื่องดื่มสัญชาติไทยกับคุณภาพการผลิตในมาตรฐานระดับโลกที่สร้างสรรค์โดยคนไทย ที่คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลกประจำปี 2020 จากเวทีประกวด มอนเด้ ซีเล็คชั่น ประเทศเบลเยี่ยม นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยในการผลิตและพาผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก
  • ส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ กลุ่มบริษัททีเอพี ยึดมั่นในการรณรงค์การดื่มอย่างรับผิดชอบ และสร้างค่านิยมที่ดีของการดื่มในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2020 นี้ ได้มีการสื่อสารผ่านโกลบอลแคมเปญ “When You Drive, Never Drink” (เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องขับขี่ คุณต้องไม่ดื่ม) พร้อมตั้งเป้ารณรงค์การลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้มากกว่า 10% ภายในปี 2025 ตามพันธะสัญญาของ ไฮเนเก้น โกลบอล และองค์การอนามัยโลก (WHO)
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการ และกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงาน อาทิ การร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ 70% กว่า 80 แกลลอน ให้กับอบต.
    ไทรใหญ่และอบต.ราษฎร์นิยม โครงการ Grow Plant Grow Community มอบปุ๋ยจากการแปรรูปของเสียในกระบวนการผลิต จำนวน 1,000 กิโลกรัม และต้นขนุนจำนวน 200 ต้น ให้แก่ 200 ครัวเรือน โครงการ ทุนน้ำใจทีเอพี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 54 ทุน และเปิดตัวโครงการต้นแบบเพื่อเยาวชน “TAP Skill Bus” กิจกรรมโรด์โชว์การศึกษาที่ช่วยปลูกจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นนี้จึงทำให้โรงงานผลิตภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท
    ทีเอพีกลายเป็นสถานที่ปลอดอุบัติเหตุติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พร้อมตั้งเป้าลดการสูญเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ และจัดแผนการปฏิบัติงานตามกฎรักษาชีวิต (Life Saving Rules) 12 ข้อ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัททีเอพี สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือพลังความร่วมมือ และการสนับสนุนจากพันธมิตร รวมถึงชุมชนรอบข้างโรงงานของเรา ซึ่งทำให้เรายังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือพันธมิตร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และในปีหน้าเรายังคงตั้งเป้าเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจและมุ่งมั่นสานต่อแผนแม่บท Brew a Better World พร้อมด้วยกิจกรรมที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมๆกับพันธมิตรและชุมชน นางสาวสุจรรยา ปิดท้าย