พิธีบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่)


.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ พร้อมด้วย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีขอขมาและบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จัดกำลังทีมบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน อาทิ นายภรัณยู โรจนวุฒิธรรม (แทค-ภรัณยู) นายอชิต ธีรวิทยตระกูล (อู๊ด เป็นต่อ) นายทิน โชคกมลกิจ (ทิน) นายรัชชานนท์ สุประกอบ (กาย) และนางฮารุ สุประกอบ (ฮารุ) เป็นต้น ร่วมบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเตรียมเคลื่อนย้าย จากอาคารแพทยพัฒน์ ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) รวม 25 วัด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น.
.
โดยในปีนี้เป็นปีที่ 17 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 330 หีบ พร้อมถุงซิปบรรจุร่าง 330 ใบ ผ้าดิบ 80 พับ (พับละ 40 หลา) ถุงมือผ้า 500 คู่ ถุงมือยาง 50 กล่อง ผ้าปิดจมูก 50 กล่อง ถุงผ้า 700 ใบ และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในพิธีบรรจุผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 249 ท่าน คิดเป็นเงินจำนวน 664,195 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน