ออสซี่ ออยล์ ปี 2564

ออสซี่ ออยล์ ปี 2564

มุ่งขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจน้ำมันเพื่อการเกษตร เจาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ ดีเดย์หัวเมืองใหญ่

ออสซี่ออยล์ เปิดแผนปี 2564 เดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ น้ำมันเพื่อการเกษตร เล็งเจาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ ดีเดย์หัวเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% หากเทียบกับปีที่ผ่านมา 
นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงานเพื่อการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะรุกตลาดน้ำมันเพื่อการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายเครือข่ายพันธมิตรการทำธุรกิจไปยังกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมๆกับการขยายเครือข่ายพันธมิตร ท่าทราย บ่อดิน โรงโม่และลานมัน
โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 20% ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยจากสถานกาณณ์โควิด-19  แต่จากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ฉะนั้นธุรกิจน้ำมันเพื่อการเกษตรที่ตอบโจทย์การลดต้นทุนของเกษตรกร ในขณะเดียวกันผู้ลงทุนก็มีรายได้จากการลงทุนที่แน่นอนจะได้รับการตอบรับดีขึ้น 
"บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดทั้งในส่วนของคลังน้ำมันเพื่อการเกษตร และปั๊มลอยเพื่อการเกษตร โดยในส่วนของปั๊มลอยเพื่อการเกษตรนั้นตั้งเป้าที่จะขยายให้ได้ 1,000 สถานีในปี 2564 จากปัจจุบันที่มีอยู่ 100 สถานี และตั้งเป้าขยายให้ได้  80,000 สถานีในปี 2568"
ล่าสุดบริษัทเตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจน้ำมันเพื่อการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์ภาคใต้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 นี้จากนั้นจะเดินสายไปยังภาคอื่นๆต่อไป สำหรับผลตอบแทนการลงทุนน้ำมันเพื่อการเกษตรนั้น แบ่งเป็นโครงการแฟรนไชส์น้ำมันเพื่อการเกษตร B10 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนแบบสัญญาเช่าถังกักเก็บน้ำมันพร้อมหัวจ่าย หรือลงทุนเฉพาะซื้อน้ำมัน ผู้ลงทุนจะสามารถทำกำไรได้สูงถึง 3 บาทต่อลิตร ส่วนการลงทุนในคลังน้ำมันชุมชน และปั๊มลอยเพื่อการเกษตรผู้ลงทุนจะได้กำไรจากการลงทุน ลิตรละ 1 บาทจากยอดขายส่งน้ำมันแต่ละเดือน