ชวนชมโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

ชวนชมโขนชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคมนี้ เวลา ๑๙.๐๐ ณ บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน อันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ชมการแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เทศกาลประจำปีสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคมนี้ เวลา ๑๙.๐๐ ณ บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราช   สุริยวงศ์ มีความยาว ๑ชั่วโมง ๕๐ นาที ประกอบด้วยฉากสำคัญ ๓ ฉากใหญ่ คือ ฉากเทว   สภา ซึ่งแสดงการอวตารของพระนารายณ์ พระนางลักษณมี และเหล่าทหาร ฉากยกรบ ที่จะแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสองทัพ ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม นำเสนอกระบวนท่ารำอันสวยงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้และสืบทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งกระบวนท่ารบ กระบวนท่ายกทัพ ท่าขึ้นลอย อันเป็นหัวใจของการแสดงโขน และฉากคืนนคร ซึ่งแสดงให้เห็นความสวยงามของกระบวนทัพ และบทประพันธ์ที่ไพเราะงดงาม จากครูทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สำหรับการแสดงโขน ในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย มีกำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ ภูมิภาคได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ โทร. ๐๒-๔๘๒-๒๑๗๖ ต่อ ๓๘๐, ๓๘๔, ๓๘๖