ดร.พลภัทร นิติธรรมยง “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020

ดร.พลภัทร นิติธรรมยง “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020

ดร.พลภัทร นิติธรรมยง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ”ในโครงการ“บุคคลคุณภาพแห่งปี

ดร.พลภัทร นิติธรรมยง ประธานกรรมการบริหาร “โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารก เบบี้ สวิมมิ่ง (BABY SWIMMING)” เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ” ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2020)” จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งมอบให้กับบุคคลในภาคธุรกิจที่มีประวัติการศึกษา การทำงาน และการสร้างผลงานที่โดดเด่นในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประกอบธุรกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศ โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์