SPY ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

SPY ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

มอบรถจักรยานให้กับเด็กในชุมชนแออัดและมีฐานะยากจน ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสพีวาย คอสเมติก จำกัด (SPY COSMETIC) โดยนางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ กรรมการผู้จัดการ  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและรับผลิต (OEM) สบู่และเครื่องสำอางทุกชนิดครบวงจร มอบหมายให้ นางสาวพรนภา ทิพโอสถ  ผู้จัดการฝ่ายการเงินเป็นตัวแทนมอบรถจักรยานให้กับเด็กในชุมชนแออัดและมีฐานะยากจน ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะเติบโตและทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เอสพีวาย คอสเมติก จำกัด  (SPY COSMETIC)  เป็นโรงงานรับผลิต (OEM) สบู่และเครื่องสำอางทุกชนิดครบวงจร ได้มาตรฐาน GMP, FDA และ HALAL ผู้ที่ต้องการผลิตสบู่และเครื่องสำอางเพื่อทำแบรนด์ของตนเอง หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center 080-282-9419 หรือ https://www.spycosmetic.com/ หรือ https://www.facebook.com/Spy-Cosmetic-195407018043715/