สมิติเวชคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Hospital Innovation

สมิติเวชคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Hospital Innovation

 

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวชและ รพ.บีเอ็นเอช เป็นตัวแทนรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Thailand Digital Excellence Awards 2020 ในสาขา Thai Digital Champion for Business Model Innovation ที่มอบให้กับบริษัทที่พลิกแนวคิด สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ ผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยี ในการบริการจัดการ ในงานDigital Transformation Forum &Thailand Digital Excellence Awards 2020 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สมิติเวชคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Hospital Innovation