นักเรียนยันฮีบริบาลเยี่ยมชมโรงพยาบาลยันฮี  

นักเรียนยันฮีบริบาลเยี่ยมชมโรงพยาบาลยันฮี  

คุณบุญศรี พรหมดวง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนยันฮีบริบาลในเครือโรงพยาบาลยันฮี เยี่ยมชมศูนย์การรักษาต่างๆ

คุณบุญศรี พรหมดวง ผอ.ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลยันฮี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนยันฮีบริบาลในเครือโรงพยาบาลยันฮี ในการเยี่ยมชมศูนย์การรักษาต่างๆ ของโรงพยาบาลยันฮี เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์การช่วยเหลือคนไข้ให้แก่นักเรียน ถือเป็นสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนในการนำไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในอนาคต  

โทร 02 879 0300 ต่อ  10145