ศศินทร์จับมือ Tsinghua SEM ขยาย Action Learning ระดับโลก

ศศินทร์จับมือ Tsinghua SEM ขยาย Action Learning ระดับโลก

ศศินทร์ขยายความร่วมมือโครงการ Action Learning อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสให้นิสิต MBA ได้รับประสบการณ์จริงในด้านธุรกิจนานาชาติ

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้ร่วมมือกับ Tsinghua University School of Economics and Management (Tsinghua SEM) มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจีน (2019 QS World University ranking) จัดตั้ง Global Action Learning Lab ใหม่ “Sasin School of Management-Tsinghua SEM Thailand-China Lab”

“ภายใต้ความร่วมมือนี้ นิสิต MBA ของศศินทร์ และนักศึกษา MBA จาก Tsinghua SEM จะร่วมกันทำโปรเจคธุรกิจจริง แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ให้คำปรึกษาโจทย์ธุรกิจที่มาจากบริษัทพันธมิตรชั้นนำ นิสิตและนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันจะสามารถพัฒนาทักษะ และสามารถคิดวิเคราะห์ด้วยมุมมองของการทำงานจริงในระดับสากลได้” ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าว “Action Learning นี้สร้าง win-win-win ให้กับทั้ง 3 ฝ่าย คือ นิสิต-บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ-ศศินทร์ นิสิตจะด้โอกาสในการทำงานจากโจทย์จริงเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริหารระดับสูงในตลาดจีนและมีประสบการณ์ตรงในการเข้าใจในวัฒนธรรมของไทยและจีน บริษัทต่างๆจะได้

แนวคิดใหม่ๆจากมุมมองของนิสิต ขณะเดียวกันศศินทร์ก็สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งความร่วมมือนี้ยังช่วยสร้างโอกาสให้กับ young talent ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ได้ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ”

ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Action Learning Lab จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative หรือ BRI)ของจีน และโครงการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจระหว่างไทยกับจีนต่างๆที่มีในปัจจุบัน การได้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจจริง ให้กับบริษัทจริง จะช่วยให้เกิดอิทธิพลอันมหาศาลต่อมุมมองและความสามารถของนิสิตในการปรับตัวทำงานข้ามวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยม”

ศศินทร์ริเริ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งสถาบันในปี     พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ในด้านของ Global Action Learning ศศินทร์ได้เริ่มความร่วมมือกับ MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้าง MIT- Sasin Action Learning Lab ขึ้นในปี พ.ศ. 2560

 

 

นิสิต MBA ของศศินทร์ และนักศึกษา MBA จาก MIT Sloan School of Management ได้ทำโปรเจค Action Learning ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจจริงจากบริษัทพันธมิตรในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 Sasin-Fudan Thailand-China Lab ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศศินทร์และ Fudan University School of Management in Shanghai ประเทศจีน โดยให้ทีมนิสิต-นักศึกษาจากทั้งสองสถาบันทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกับบริษัทพันธมิตรที่สนใจขยายธุรกิจสู่ตลาดจีน

ศศินทร์เป็นสถาบันการสอนทางด้านธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลกจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) แห่งสหรัฐอเมริกา และ European Foundation for Management Development (EQUIS) แห่งยุโรป ศศินทร์มีจุดแข็งที่การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เป็นสากลเช่น การสอนโดย Visiting Professors การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ (Global Action Learning) และการไป Exchange หรือ International Residential ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์ของศศินทร์

ส่วนทางด้านพันธมิตรของ Action Learning Lab ใหม่นี้ Tsinghua University School of Economics and Management (Tsinghua SEM) ก่อตั้งเมื่อปี 2527 และถือเป็นสถาบันการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการแห่งแรกของประเทศจีน Tsinghua SEM เป็นสถาบันแห่งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลกจาก AACSB และ EQUIS ในหลักสูตรธุรกิจและการบัญชี อีกทั้ง Tsinghua SEM ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถาบันการสอนด้านธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง Tsinghua SEM มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ เห็นได้จาก Tsinghua's X-lab แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]  หรือ 02-218-3853

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

[email protected]  หรือ 02-218-3853,  065-329-4193

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand