ซีฟโก้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2562

 ซีฟโก้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2562

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และมีการรณรงค์การกำจัดขยะตามแหล่งชุมชนและริมชายทะเล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก  โดยมีพนักงานและลูกหลานของพนักงานบริษัท เข้าร่วมกิจกรรม และทางบริษัท ได้เลี้ยงอาหารพนักงานและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) โดยคุณธวัช ผุดผ่อง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบสนามเด็กเล่นสำหรับลูกพนักงาน บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้ลูกของพนักงานมีพื้นที่สำหรับการเล่นกิจกรรมเครื่องเล่นต่างๆ ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนของขวัญ และ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
  
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิรามาธิบดี” โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยคุณณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)หัวข้อ :บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรมโครงการ CSR ที่จังหวัด ชลบุรีเนื้อหา :   

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CRS ช่วยกันเก็บขยะที่บริเวณริมทะเล กองกิจการอาคารรับรองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
  
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในโครงการเหลือ - ขอ จากผู้บริหารและพนักงานภายใน บริษัท โดยคุณณัฐฐพันธ์  ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบหนังสือที่ได้รับบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 5มีนาคม 2562
  

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ของกลุ่มสีจากการจัดกิจกรรม Team Building ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี เพื่อเพิ่มพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก ๆ มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงาน  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562  
  
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับโครงการ ONE BANGKOK จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุโดยมีการเลี้ยงอาหารและแจกของที่ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทและโครงการ ONE BANGKOK ที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่  เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562