โครงการ “MAKRO  RUN FOR FUND  2019 ” 

โครงการ “MAKRO  RUN FOR FUND  2019 ” 

โดยรายได้ร่วมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  30แห

       

นายสุพจน์  หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   (MMP  CORPORATION LTD.)   ได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “MAKRO  RUN FOR FUND  2019 ”   โดยรายได้ร่วมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  30แห่งทั่วประเทศไทย  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2562