นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เยี่ยมชม รพ.ยันฮี

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เยี่ยมชม รพ.ยันฮี

หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยพาเยี่ยมชมศูนย์การรักษาต่างๆของรพ.ยันฮี

          

คุณบุญศรี พรหมดวง ผอ.ฝ่ายการตลาดรพ.ยันฮี  ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จากม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยพาเยี่ยมชมศูนย์การรักษาต่างๆ ของรพ.ยันฮี นับเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และพร้อมเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้