ททท. ถวายกฐินสามัคคีที่นครศรีธรรมราช

ททท. ถวายกฐินสามัคคีที่นครศรีธรรมราช

วัดพรหมโลก เป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ชุมชนพรหมโลก วัดเขาขุนพนม น้ำตกพรหมโลก วังปลาแงะดินแดนผลไม้พรหมคีรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการถวายกฐินสามัคคี ททท. ร่วมด้วย นายกฤษ พัฒนสาร ผู้บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย พันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมี น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท., นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท.,น.ส.ลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.นครศรีธรรมราช ,พนักงาน ททท. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ รวม 150 คน ณ วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งทัศนศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับวัดพรหมโลก เป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ เช่น ชุมชนพรหมโลก วัดเขาขุนพนม น้ำตกพรหมโลก วังปลาแงะ ดินแดนผลไม้พรหมคีรี นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยเสด็จฯ มาทรงพักผ่อนอิริยาบถที่น้ำตกพรหมโลก และก่อนเสด็จฯ กลับ ทรงจารึกพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. และ สก. ไว้บนหน้าผาของน้ำตกแห่งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังได้จัดกิจกรรม “CSR Journey D กับ Thai Air Asia” ในชุมชนพรหมโลก โดยร่วมกันปลูกต้นลูกประพืชท้องถิ่นแห่งเขาหลวง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน สำหรับกิจกรรม Journey D เป็นกิจกรรมที่สายการบินไทยแอร์เอเชียได้สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมทำงานกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ซึ่งชุมชนพรหมโลกเป็น 1 ในชุมชนต้นแบบในกิจกรรม

นอกจากนี้ ททท. ยังได้นำคณะฯ ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนสายเครื่องเงิน ถนนคนเดินวันเสาร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และกระจายรายได้สู่ชุมชน