ผู้บริหารทีโอทีรับโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2019

ผู้บริหารทีโอทีรับโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2019

ดร.มนต์ชัย หนูสง เข้ารับโล่เกียรติยศจาก หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019"

ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที  เข้ารับโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 สาขาภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019"  (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019) ซึ่งมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงานและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงสังคมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ภาคธุรกิจ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท แบรนด์เด็ด ดิ เอเจนซี่ จำกัด

(อัญ) 099-735-9614 // E-mail: [email protected]