‘The Givers Network 2019, Bangkok’  

‘The Givers Network 2019, Bangkok’  

‘ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better’ จัดโดยมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด  

 

  • The Givers Network ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Betterจัดโดยมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย The Givers Network ร่วมแสดงพลังตอกย้ำจุดยืนว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ – The Givers Network จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ‘ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’  ใ ‘The Givers Network 2019, Bangkok’ คืองานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ให้เพื่อจะได้มาพบปะและร่วมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาสังคม

The Givers Network ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยความร่วมมือกันระหว่าง Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better” เพื่อรวบรวมพลังของผู้ให้ทำให้เกิดผลลัพธ์ของสังคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นการร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสังคมระดับโลกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นปัญหาการไม่รู้หนังสือ ความยากจน และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

“The Givers Network 2019, Bangkok ได้นำเสนอแนวคิด “ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้” ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของวิทยากรที่มีประสบการณ์ของการให้ในด้านต่างๆ” กล่าวโดย ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์

 “The Givers Network จึงเป็นเวทีสำหรับองค์กรการกุศลและผู้ให้ได้ร่วมกันขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในแต่ละปีทั่วโลกมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท)  แต่กลับยังคงมีคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มากถึง 1 คนในประชากรทุกๆ 10 คน และทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น โดยในปีนี้อาจมีเด็กมากถึง 6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หากรับวัคซีนเพียงพอ”

“The Givers Network 2019, Bangkok ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่นคุณ     มีชัย วีระไวทยะ ผู้ให้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการวางแผนครอบครัว ด.ญ. ระริน สถิตธนาสาร หรือน้องลิลลี่ ผู้ให้นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ววัย 12 ปี เป็นต้น โดยงานสัมมนานี้ได้มอบความหลากหลายของวิธีการให้ที่ไม่คำนึงถึงอายุและสถานะทางสังคม เราได้แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ในทุกวันและทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กร การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถมอบประโยชน์ให้กับสังคมของเราได้ การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำจุดยืนของพวกเราว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกวัน ทุกสถานะอาชีพและทุกวัย  อย่างไม่มีข้อจำกัด”

วิทยากรทั้ง 5 ท่านที่ได้มาจุดประกายสังคมแห่งการให้ในงาน ‘The Givers Network 2019, Bangkok’ ได้แก่

  • มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ ผู้ให้จากแคลิฟอร์เนียที่สร้างแรงบันดาลใจของ “การให้” แบบง่าย ๆ ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วกว่า 5 ทศวรรษในการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน
  • คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งเอเชียในการปฏิวัติการวางแผนครอบครัวและปัจจุบันได้สร้างวิสัยทัศน์แนวใหม่ด้านการศึกษา
  • ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ววัยเพียง 12 ปี กับภารกิจกอบกู้โลกและต่อสู้กับมลภาวะ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคนไทยในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  • นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง หมอชนบทที่คุณค่าของทุกชีวิตคือความหมายของ 27 ปีแห่งความเสียสละ
  • ด.ญ.ไหน แซ่เติ๋น เด็กหญิงธรรมดาที่ต้นทุนในชีวิตไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้ การใช้ชีวิตในทุกวันของเด็กผู้หญิงคนนี้คือ “การให้”

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนและก่อตั้ง The Givers Network ได้แก่ Asia Philanthropy Circle โดย มร. ลอเรนซ์ เลียน (Mr. Laurence Lien), Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดย คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วยบุคคลในแวดวงที่ร่วมเครือข่ายผู้ให้ อาทิ H.E Lyonpo Dechen Wangmo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน, คุณบุษดี เจียรวนนท์,  ดร.การดี เลียวไพโรจน์, คุณวรันยา ภูนวกุล, คุณจอห์น รัตนเวโรจน์, คุณชวิน อรรถกระวีสุนทร, คุณลักมีกานต์ อิงคะกุล และคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ เจ้าของฉายาแท็กซี่อุ้มบุญ ฯลฯ เข้าร่วมงานด้วย

ขณะที่ช่วงบ่ายได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “พัฒนาการเด็ก” “การดูแลผู้สูงอายุ” และ “การปกป้องทรัพยากรทางทะเล” โดยมีผู้ให้ที่เป็นผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน เช่น ผู้แทนองค์กรการกุศลระดับสากล ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวด้านสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อขยายผลความร่วมมือการให้ในวงกว้างและต่อเนื่องในอนาคต โดยการประสานงานของ The Givers Network  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Givers Network กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.giversnetwork.org

Hashtag: #TheGiversNetwork, #IamAGiver #TogetherWeCanGiveBetter, #Forum2019

เกี่ยวกับ The Givers Network

The Givers Network เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2561 ในงานประชุม The Givers Network 2018, Bangkok

"Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

กรุณาติดต่อ :

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ)

ทีมประชาสัมพันธ์และฝ่ายการตลาด The Givers Network

วรดนู นิมมิต (ทิมมี่)                        M: +66 81 309 7799  E: [email protected]

มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊งจี้)          M: +66 95 952 3942  E: [email protected]

นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี (พิม)                M: +66 86 959 6171   E: [email protected]