โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา

เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ”

ท่านศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (ตรงกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ”  จัดโดย  คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยมี  คุณมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายมือสุด) และ คุณมาลี โรจน์วิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มบริษัทโรงแรมริชมอนด์  (ขวามือสุด)   ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

 

Kantida Sukprayoon (Ploy)

PR and Events

Richmond  stylish Convention Hotel

02-831-8850 / 086-325-3702

E-mail : [email protected]