“ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา”

“ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา”

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯจัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการ นำเสนอเรื่องราวทรงคุณค่าของผ้าบาติกชวาที่หาชมได้ยากเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์หนังสือประกอบ นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา” มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กว่า ๓๐๐ ผืน พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งชุดผ้าบาติกชวาที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก เหมาะสำหรับเก็บสะสมและใช้ประกอบการศึกษาเรื่องผ้าบาติกชวา

 

หนังสือประกอบนิทรรศการดังกล่าวเขียนและเรียบเรียงโดยทีมงานภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ ฉบับภาษาไทยโดยมยุรี วีระประเสริฐ, ศาสตรัตน์ มัดดิน และปิยนันท์ เพชระบูรณิน ส่วนฉบับภาษาอังกฤษโดย เดล แคโรลิน กลักแมน (Dale Carolyn Gluckman), ศาสตรัตน์ มัดดิน, จูดี อาคิอาดี (Judi Achjadi) และแซนดรา นีสเซน (Sandra Niessen)

ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของหนังสือประกอบ นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา ราคา ๒,๘๐๐ บาท และปกผ้าพิมพ์ลาย ผลิตจำนวนจำกัด ราคา ๓,๕๐๐ บาท ได้ที่ร้านพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องจัดแสดง ๓ – ๔ พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ ด้วย

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

จิตตาภา อาชาเทวัญ ๐๘๙-๔๘๐-๔๕๑๔, กัณฑิมา วรรณรัตน์ ๐๘๗-๓๓๗-๗๗๘๘

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. ๐-๒๑๘๐-๐๓๖๑ แฟกซ์ ๐-๒๑๘๐-๐๓๖๕