“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13

“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13

โครงการ “ทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13” โดยมอบทุน 10 ล้านบาท เพื่อ 50 โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคเหนือ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นำโดย นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ ทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13” โดยมอบทุน 10 ล้านบาท เพื่อ 50 โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคเหนือ แบ่งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี  27 โรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด 8  โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 5  โรงเรียน จังหวัดยโสธร 3 โรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม 2 โรงเรียน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 โรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ 1 โรงเรียน  จังหวัดพิษณุโลก  2 โรงเรียน  และจังหวัดพิจิตร 1 โรงเรียน  ได้นำไปใช้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคารและระบบสาธารณูปโภค พิธีมอบทุนนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ พุทธมณฑลสาย 4 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  โทร : 02 494 8989                                                     

น้ำฝน วริทธิวงศ์ (หยุ่น)                            

โทร. 02 494 8989 # 611 , 085 141 1198  อีเมล  [email protected]