เบนซ์ตลิ่งชัน เปิดโครงการ "ช่างคิด ช่างทำ"

เบนซ์ตลิ่งชัน เปิดโครงการ "ช่างคิด ช่างทำ"

เบนซ์ตลิ่งชัน เปิดโครงการ "ช่างคิด ช่างทำ" ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด โดย นางสาว จิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดโครงการ "ช่างคิด ช่างทำ" ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เริ่มด้วยการทำความสะอาดถนนและทางเท้าในบริเวณใกล้เคียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขต ตลิ่งชัน โดย มี คุณชูชาติ  สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน, คุณพรพัน วัฒนสินธุ์ รองหัวหน้าเขตตลิ่งชัน, คุณเพ็ญจันทร์ ตันตสิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ, คุณเบญจรัตน์ ตันตสิรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ และ พนักงานจิตอาสาเบนซ์ตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

นางสาวจิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ กล่าวว่า นอกจากบริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด จะเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายและ ให้บริการรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในประเทศไทย แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผู้นำในองค์กร โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า องค์กร สังคม และ ประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการทำงานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน จนเกิดเป็น โครงการ "ช่างคิด ช่างทำ" ขึ้นในครั้งนี้ โดย สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรโดยเฉพาะช่าง ได้ใช้ความคิดและความรู้ความสามารถ มาสร้างประโยชน์ให้สังคม และ เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปในอนาคต  

 

โครงการ "ช่างคิด ช่างทำ" โดยผู้บริหารและพนักงานเบนซ์ตลิ่งชันทุกคน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างผู้นำที่ลุกขึ้นมาสร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง ตามแนวทาง พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร