ทส.พุ่งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกตลาดสดทั่วประเทศ

ทส.พุ่งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกตลาดสดทั่วประเทศ

 

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ที่ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยกันลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม สละความสะดวกสบายในการจับจ่าย แล้วหันมาใช้ถุงผ้า หรือ วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ทส.พุ่งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกตลาดสดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตลาดสด ตลาดชุมชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ และเป็นแหล่งที่มาหลักของขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น โดยเฉพาะขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว พบว่ามีที่มาจากตลาดสด มากกว่าปีละ 18,000 ล้านใบ จึงถึงเวลาที่คนไทยต้องมาช่วยกันแก้ปัญหานี้ร่วมกัน และที่  ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนการลดละและเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ โดยในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า

ทส.พุ่งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกตลาดสดทั่วประเทศ

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดทั่วประเทศ ได้รณรงค์ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสมแห่งนี้ เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นตลาดที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นแบบย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายชุดไทยโบราณนั่งขายสินค้ากับพื้น หรือนั่งแคร่ ทำให้คนซื้อต้องโก้งโค้งเพื่อเลือกซื้อสินค้า จึงเป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีร้านค้าถึงกว่า 100 ร้านค้า โดยตลาดมีนโยบายไม่ใช้กล่องโฟมตั้งแต่ต้น และต่อมาเกิดกระแสการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เจ้าของตลาดจึงได้มีการแนะนำให้ร้านค้านำวัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้ภาชนะพลาสติก ร้านไหนมีความพร้อมก็นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ กลายเป็นกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งนี้ ปัจจุบัน หลายร้านก็ได้เริ่มลดการใช้ถุงพลาสติก  โดยหันไปใช้ใบตอง ถุงกระดาษ หรือภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

ทส.พุ่งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกตลาดสดทั่วประเทศ