รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ได้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ได้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ได้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นสูงสุด HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย

ดร.สาธิต วิทยากร (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด พร้อมด้วย นพ.บุญชนะ เพชรพลอยงาม (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytic Stage 7) ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของมาตรฐาน EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model) ที่แสดงว่าโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 มีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพภายในโรงพยาบาล นับเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ โดยเข้ารับเกียรติบัตรรับรองจาก มร.ฮาโรลด์ วูลฟ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรเฮลท์แคร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เมเนจเมนท์ ซิสเต็มส์ โซไซตี หรือ HIMSSเมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: [email protected]