กฟภ. เจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่ “Thailand Lighting Fair 2019”

กฟภ. เจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่ “Thailand Lighting Fair 2019”

PEA IHAPM และ PEA Solar Hero Application พลิกองค์กรสู่ Digital Utility จัดขึ้น 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Digital Utility ที่มีแนวคิด “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019 จัดขึ้นพร้อมกับงาน “Secutech Thailand 2019” ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019” จัดขึ้น 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 104 - 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา