กรมธนารักษ์ เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวงและพระราชินี

กรมธนารักษ์ เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวงและพระราชินี

ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. โดยสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จได้ตลอดแนวถนนจักรพงษ์

 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. โดยสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จได้ตลอดแนวถนนจักรพงษ์

 

ทั้งนี้ “พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” จัดตั้งขึ้นโดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยจัดแสดงเงินตราโบราณ
เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และเหรียญนานาชาติ ที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้นำแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) มาปรับใช้ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ให้สามารถรองรับ
ผู้เข้าชมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เปิดให้บริการวันอังคาร – ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้าชมฟรี

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณกิตติยา พิทักษ์เงินดี  โทร. ๐๙๒-๕๒๓ ๒๔๖๘