กัญชาล็อตแรกมอบโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

กัญชาล็อตแรกมอบโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

กัญชาล็อตแรก มทร.อีสานพร้อมส่งมอบโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ชู 16 ตำรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โครงการศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนนำผลผลิตกัญชาลงบรรจุภัณฑ์เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ต่อไป

      

นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ผลผลิตกัญชาที่เก็บเกี่ยวในวันนี้ มีจำนวนประมาณ 25 กิโลกรัม และจะทำการเก็บเกี่ยวอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อนำไปผลิตยาศุขไสยาศน์ ที่ใช้สำหรับการรักษาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล  ซึ่งตำรับยาศุขไสยาศน์ ถือเป็นตำรับยา 1 ใน 16 ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีส่วนผสมจากกัญชาเป็นองค์ประกอบตำรับแรกๆ ที่มีการผลิต โดยมีส่วนช่วยในการนอนหลับ ช่วยเจริญอาหาร และฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเริ่มมีการใช้อย่างจริงจังราว 1 เดือนที่ผ่านมา ในผู้ป่วยจำนวน 200 ราย จากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้ใช้ผลผลิตกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มใช้ยาที่มีสารสกัดจากกัญชาในโรงพยาบาล 42 แห่งทั่วประเทศ และปัจจุบันมีการเปิดคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เปิดเผยต่อว่า ในการใช้เมล็ดกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกที่ได้รับนิรโทษกรรมในพื้นที่ในการปลูกของคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น ทีมงานของเราได้มีการพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาระบบการปลูกที่มีความปลอดภัยสูง วิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) ของเมล็ดพันธุ์ การวิเคราะห์กับสำคัญ ระบบกัญชาที่มีผลผลิตไร้สารตกค้าง เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (standard operating procedure: SOP) มีการใช้วัสดุและเทคโนโลยีในการปลูกที่ได้รับการควบคุมตามมาตรฐานเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ซึ่งกัญชาที่เก็บเกี่ยวในวันนี้มีอายุประมาณ 100 วัน สิ่งที่ได้จากการปลูกคือทำให้ทราบถึงการวัดระยะในการเก็บใบและดอก ว่าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม และสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้จากการวิจัย คือ แนวทางสู่ระบบการปลูกแบบอินทรีย์โดยการใช้ bio control

ในส่วนการพัฒนาในโครงการศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อทำการวิจัยร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้คนทั่วโลกเข้าถึงการรักษาโรคร้าย ในส่วนปัญหาภายในโรงเรือน แม้ว่าจะมีการควบคุมอยู่เป็นประจำ แต่ก็ยังมีศัตรูกัญชาอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ไรแดง เชื้อรา หนอนผีเสื้อ ที่สามารถเล็ดลอดเข้ามาทำลายต้นกัญชา แต่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการนำตัวห้ำตัวเบียน ที่มีความเฉพาะในการทำลายศัตรูดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าพอใจมาก สำหรับสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนา ศึกษา และวิจัยโครงการศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อก้าวสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานกัญชาอินทรีย์ในอนาคต และเรื่องของเมล็ดพันธุ์หลังจากมีการคัด DNA สายพันธุ์ของเมล็ดแล้วจะมีการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร เพื่อสามารถใช้ในการขยายพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง และสำหรับวิสาหกิจชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ก็จะสามารถนำสายพันธุ์กัญชาที่ถูกต้องไปต่อยอดได้ เพื่อเป็นการสร้างเรื่องราวให้กับกัญชาสกลนคร

ซึ่งความท้าทายในการพัฒนาระบบการจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทยของราชมงคลสกลนครขั้นต่อไปคือการตอบคำถามให้ได้ว่า ระหว่างมาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ (GAP) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (GACP) ที่เป็น Medical grade กับระบบออแกนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำลังจะพัฒนาขึ้นมา จะสามารถให้ผลผลิตยา และความปลอดภัย ที่มีความแตกต่างกัน หรือไม่ รวมทั้งต้นทุนในการผลิตแต่ละรูปแบบต่อไป และยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยายการปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการของโรงพยาบาลในภาคอีสาน และในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีแผนเปิดคลินีคกัญชารักษาโรคในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท และผลิตยาในโรงงาน GMP ของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้ มทร.อีสาน เป็นแหล่งพัฒนากัญชาแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้านกัญชาอย่างครบวงจรครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย