Cornerstone ผู้นำ HR Tech ระดับโลกบุกไทย

Cornerstone ผู้นำ HR Tech ระดับโลกบุกไทย

Cornerstone ผู้นำ HR Tech ระดับโลกบุกไทย แตะมือ ADGES ร่วมเป็นพันธมิตร

Cornerstone OnDemand (NASDAQ:CSOD) องค์กรผู้นำระดับโลกด้านการเรียนรู้บนระบบคลาวด์ การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent management) และ Talent experience software แต่งตั้ง ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้บริหารที่มีศักยภาพชั้นนำ เป็นที่ปรึกษาในประเทศไทย เตรียมพัฒนากลยุทธ์ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรม HR  ที่ทุกองค์กรต้องการ สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจผ่านการพัฒนาคนด้วย Cornerstone OnDemand Technology

ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ประธานบริหาร ADGES เผยว่า “องค์กรในประเทศไทยกำลังตระหนักว่า ความสำคัญของการจัดการความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้มากขึ้น โดยการได้ร่วมมือกับ Cornerstone มาจากจุดริเริ่มที่ ADGES ได้ทำงานคลุกคลีกับองค์กรชั้นนำหลากหลายมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่พนักงานต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ โดยธุรกิจจำเป็นต้องดูแลด้านเนื้อหา รวมถึงยกระดับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆเพื่อให้สามารถผลักดันบุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง ADGES มองว่า  Cornerstone เอง เป็นบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน HR อันดับต้นๆ และเป็นผู้อยู่เบื้องความสำเร็จของหลายองค์กรระดับโลกทั่วโลก ทำให้การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสเป็นเลิศให้กับองค์กรไทย ในการที่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การสร้างโปรแกรมการ มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด" ดร. ณัฐวุฒิ กล่าว

 ด้าน Kartik Krishnamurthy กรรมการผู้จัดการบริษัท Cornerstone ภูมิภาคเอเชีย กล่าวเสริมว่า “Cornerstone ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้คนผ่านการเรียนรู้ ผนวกกับความเชื่อมั่นว่าบริษัท จะสามารถเติบโตได้เมื่อมีการผลักดันให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ซึ่งการนำความเชื่อนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ Cornerstone จึงได้คิดค้นและนำเสนอแนวทางตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยให้บริษัทจัดการกลยุทธ์และพัฒนาความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาวงจรชีวิตของพนักงาน ร่วมกับการสรรหาที่ครอบคลุม การเรียนรู้ส่วนบุคคล และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม

ซึ่งแพลตฟอร์มการจัดการทุนมนุษย์ของ Cornerstone นั้นประสบความสำเร็จโดยกลุ่มลูกค้าใช้งานทั่วโลกกว่า 3,500 ราย ครอบคลุมองค์กรทุกขนาดและผู้ใช้มากกว่า 42 ล้านคนใน 192 ประเทศและ 43 ภาษา และด้วยความร่วมมือกับ ADGES ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหารและองค์ในประเทศไทย เราเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำพาภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ โดยช่วงแรกของการขยาย Cornerstone Technology มาในประเทศไทยนั้น เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำอย่าง Thai Union, SCG และ IRPC ซึ่งสร้างผลลัพธ์ของการให้บริการเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยองค์กรเหล่านั้น ยังคงใช้บริการ Cornerstone อย่างต่อเนื่องจากผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม” Kartik กล่าว

สำหรับองค์กรที่สนใจการพัฒนาธุรกิจผ่านการสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.cornerstoneondemand.com หรือ www.adges.net