ช.การช่าง จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ช.การช่าง จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สร้างสรรค์ “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน”เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพช่างชุมชน จากท้องถิ่นสู่การขยายผลระดับประเทศ

 

 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมช่างชุมชนผ่าน โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน โดยจะมีการจัดประกวดนวัตกรรมต่างๆ ของช่างชุมชน ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมภาครัฐ เอกชน รวมถึงวิศวกร นายช่างจาก ช.การช่าง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เปิดโอกาสให้นวัตกรช่างชุมชนได้แสดงผลงาน พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรม สร้างเครือข่ายขยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ ช่วยยกระดับการทำงานสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้านจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของ ช.การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยด้วยศักยภาพด้านวิศวกรรม ณ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โอกิลวี่ (ประเทศไทย)

เอกภพ พันธุรัตน์ (เอก) โทร. 089-676-6234 อีเมล [email protected]