โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ เข้ารับโล่รางวัล

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ เข้ารับโล่รางวัล

ใน “งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 17 ปี”

 

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนที่ 3 จากขวา) เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ใน งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 17 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ศิโรรัตน์ หลิมรักษาสิน  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล   

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โทร. 02-143-1234 ต่อ 8350 หรือ 089-730-8963

E-mail: [email protected]