เปิดร้านเบเกอรี่ไม่ยากอย่างที่คิดธุรกิจของคนรักของหวาน

เปิดร้านเบเกอรี่ไม่ยากอย่างที่คิดธุรกิจของคนรักของหวาน

หลักสูตรที่หลายท่านรอคอย!! เปิดร้านเบเกอรี่ ไม่ยากอย่างที่คิด ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น

(PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE)

 

 เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่ ที่คุณไม่ควรพลาด!

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีสนใจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

ก็สามารถเรียนได้ เราเทรนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

พร้อมด้วยการคำนวณต้นทุน และแนะนำการเปิดร้านเบเกอรี่เบื้องต้น 

    

>>>เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด<<<

เริ่มอบรมวันที่ 20 ต.ค. 2019 – 1 มี.ค. 2020

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 18 วัน

วิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-7218469-72  ต่อ แผนกบริการวิชาการ  หรือ   www.facebook.com/trainingdtc  /  Line: @dusit.edu

 

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกัน

 

 เอกสารประกอบการสมัคร

    ใบสมัครใบตรวจสุขภาพ (ตามฟอร์มของวิทยาลัย)สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบ pay-in    

    

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม  52,000 บาท (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย / ชุดเชฟ / อุปกรณ์และวัตถุดิบตลอดการอบรม / รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

พร้อมการสมัครได้ทันที  

 

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

     เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี" โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

 

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: [email protected]

 

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้