เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ

เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ

เรียนรู้การประกอบอาหารไทยแบบต้นตำรับ กว่า 60 เมนู  เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College

 

เรียนรู้การประกอบอาหารไทยแบบต้นตำรับ กว่า 60 เมนู อาทิ อาหารว่าง แกงไทยโบราณ และขนมไทยยอดฮิตพร้อมเรียนรู้การแกะสลักผักผลไม้ รวมถึงการวางแผนคำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชำนาญด้านการประกอบอาหารไทยโดยตรง เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้   เรียนสิ่งที่รักอย่างมืออาชีพ เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี  

 เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2563

อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ 

วิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469 - 72 Line: @dusit.edu  หรือ www.facebook.com/trainingdtc

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  ใบสมัครใบตรวจสุขภาพ (ตามฟอร์มของวิทยาลัย)สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)ใบ Pay-in

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ 

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 51,900 บาท/ท่าน (ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์  และ วัตถุดิบตลอดการอบรม) พร้อมการสมัครได้ทันที 

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

 

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 

หรือ E-mail: [email protected]

 

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ไม่มีการฝึกงาน

 

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้