พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดเสวนา “ช่างภาพเล่าเรื่อง”

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดเสวนา “ช่างภาพเล่าเรื่อง”

ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ ร้านหนังสือ World at the Corner ซอยมหรรณพ ๑

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดเสวนา “ช่างภาพเล่าเรื่อง”ถ่ายทอดเบื้องหลังการถ่ายภาพผ้าบาติก ประกอบหนังสือจากนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ผ่านมุมมองตากล้องชื่อดัง ณัฐ ประกอบสันติสุข

 

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “ช่างภาพเล่าเรื่อง” ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดยมี ณัฐ ประกอบสันติสุข ตากล้องมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ร่วมพูดคุยประสบการณ์ในการถ่ายภาพผ้าบาติกจากนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระ   ปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา" ร่วมกับ ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ และพลอยไพลิน เทพพงษ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้รับหน้าที่ช่างภาพภาคสนาม ที่จะมาบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานและแนวทางการถ่ายภาพผ้าบาติก ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะมาปรากฏในหนังสือประกอบนิทรรศการเล่มนี้ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ ร้านหนังสือ World at the Corner ซอยมหรรณพ ๑

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ฟรี ! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด ๒๐ ท่าน ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

จิตตาภา อาชาเทวัญ ๐๘๙-๔๘๐-๔๕๑๔, กัณฑิมา วรรณรัตน์ ๐๘๗-๓๓๗-๗๗๘๘

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. ๐-๒๑๘๐-๐๓๖๑

บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์