ธุรกิจกับความสุขจะไปทิศทางเดียวกันได้อย่างไร?

ธุรกิจกับความสุขจะไปทิศทางเดียวกันได้อย่างไร?

 

แล้วความสุข มีความสำคัญอย่างไรกับการประกอบธุรกิจ

วาทินี กนกนุเคราะห์ ครูพีโอนี่ Sustainable happiness coach (ผู้เชี่ยวชาญสร้างความสุขอย่างยั่งยืน) วิทยากรชื่อดังใน โครงการ  “สร้างสุขให้เธอ...เป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน”

เจ้าของเพจชื่อดัง peonykmakeover ที่มียอด follow มากกว่า 167,000 followers มียอดวีดีโอไลฟ์สูงถึง 1,400,000 วิว  ได้สร้างแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวคิดบวก positive thinking ให้เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ คนในองค์กรได้เข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

โดยความสุขของการทำงาน คือ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และเราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขด้วยตัวเอง จัดการกับสภาวะอารมณ์ ได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งคุณทุกคนสามารถมีความสุขในการทำงานได้เช่นกัน

หากคุณสามารถให้พนักงานหรือคนในองค์กร ทำงานได้อย่างมีความสุข ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะยิ่งเติบโต และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่ อาจจะมองเพียงเป้าหมายที่จะสร้างรายได้และเพิ่มผลผลิตรวมทั้งความมั่งคั่งให้กับองค์กร  แต่อาจจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุด นั่นคือ จะทำอย่างไรให้คนในองค์กร รักองค์กรและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ในองค์กร ด้วยความสุข อย่างแท้จริง

โดยที่เราต้องตั้งคำถามให้ตัวเราเองก่อนว่า

เราจะเป็นเจ้านายที่ดี เป็นได้อย่างไร?

เราจะเป็นลูกน้องที่ดี ทำได้อย่างไร?

เราจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ได้อย่างไง?

ซึ่งคำตอบทั้งหมดต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก

ธุรกิจกับความสุขจะไปทิศทางเดียวกันได้อย่างไร?

การสื่อสารกับตัวเอง เข้าใจตัวเอง

โดยใช้หลักสูตรของ ครูพีโอนี่ที่คิดค้นขึ้นว่า “ Happy life Happy Working” เป็นหลักสูตรในการเข้าใจตัวเองเพื่อให้เข้าใจผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แล้วเราจะก้าวเดินไปกับวันที่สวยงามสมความปรารถนา ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยกัน

ทั้งนี้ ศิลปะในการสื่อสารและพัฒนาตัวเองรวมทั้งการสื่อสารในภาษาบวก สามารถที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงาน และแปรเป็นพลังงานที่ดีในการทำงาน

การที่จะทำให้คนในองค์กรรักและจงรักภักดีต่อองค์กรนั้น นอกจากการสร้างความศรัทธาและแสดงศักยภาพของผู้นำให้คนในองค์กรเชื่อมั่น เรายังต้องพร้อมที่จะผลักดันเพิ่มศักยภาพของทุกๆคนให้ทำงานได้อย่างเต็มที่

ประเด็น คือจะทำอย่างไรให้เราสามารถดึงศักยภาพของทุกคนให้ออกมาและทำงานอย่างมีความสุขได้มากที่สุด

คุณสามารถที่จะให้ ครูพีโอนี่ผู้เชี่ยวชาญ Sustainable happiness coach ช่วยดูแล ปลุกยักษ์ในตัวตนของคุณออกมา ดึงศักยภาพ ความสามารถที่พร้อมจะทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

และถ้าหากคนในองค์กรคุณมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน มีความฝันในเรื่องเดียวกัน

ธุรกิจของเราจะเติบโตไปได้อย่างสวยงามบรรลุเป้าหมายและมีความสุข

ธุรกิจกับความสุขจะไปทิศทางเดียวกันได้อย่างไร?

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาการสื่อสาร และศิลปะการใช้ภาษาเชิงบวก รวมทั้งการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น มีการฝึก workshop เพื่อให้ผู้อบรมสัมมนา ได้ปฏิบัติจริง และปลุกศักยภาพในตัวตนของเราออกมา ให้ทำงานได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

สิ่งสำคัญในหลักสูตรนี้คือ สามารถที่จะมีความสุขในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานได้อย่างสูงสุด

ครูพีโอนี่ วิทยากรในหลักสูตรนี้ นอกจากเป็นเจ้าของโครงการ “สร้างสุขให้เธอ เป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน” ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อผู้คน ในการปลดล็อคชีวิต ด้วยการรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา เพื่อก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน

“รับฟังด้วยหัวใจ ปัญหาอะไรก็เล่ามา”

ครูพีโอนี่มีความต้องการให้ทุกคนในประเทศไทยมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมและต้องการให้ประเทศมีความสุขมวลรวมประชาชาติเติบโต

องค์กร บริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจจะเข้าร่วม โครงการ “สร้างสุขให้เธอ เป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน” โครงการที่ ครูพีโอนี่ตั้งใจทำเพื่อประเทศไทย ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย โดยตั้งเป้าที่จะขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300,000  คน ภายใน ปี 2563 และ 1,000,000 คน ภายในปี 2564 ที่จะถึงนี้

ธุรกิจกับความสุขจะไปทิศทางเดียวกันได้อย่างไร?

หรือหากสนใจหลักสูตร “ Happy life Happy working “สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: peonykmakeover

[email protected]: @peonyk

โทร 099-459-4141