Asia IoT จับมือ 3 พันธมิตรนำประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0

Asia IoT จับมือ 3 พันธมิตรนำประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0

งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 31 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “Driving Digitalsation Ecosystem in Thailand” เพื่อสอดคล้องการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตัล Thailand 4.0

งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 31 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “Driving Digitalsation Ecosystem in Thailand” เพื่อสอดคล้องการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตัล Thailand 4.0 ที่ภาครัฐได้มีการลงทุนสร้างพื้นฐานด้านโปรแกรมและเครื่องมือ สร้างฐานดิจิตอลมอบให้องค์กรท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานบริการสาธารณะเข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้