ต้นแบบศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ต้นแบบศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร

เปิดให้เยี่ยมชมโครงการแล้ววันนี้ ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

เปิดให้เยี่ยมชมโครงการแล้ววันนี้ ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

ต้นแบบศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร แห่งแรกในไทยมุ่งเน้นดูแลฟื้นฟูสุขภาพ

ร่างกายผู้สูงวัย รวมถึงการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ทุกมิติสุขภาพ

โดยทีมแพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรม นักสันทนาการ และนักโภชนาการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้“ก้าวย่างอย่างมีคุณค่า สูงวัยอย่างมีความสุข”  

ในรูปแบบ Nursing Homes


เปิดให้เข้าชมโครงการ 

เวลา 08.00 -16.00 น.

โทร : 065-598-8783

Line : thesenizens

Web : www.thesenizens.com