ชินด์เล่อร์ ลิฟต์ส สิงคโปร์ คว้ารางวัล SkillsFuture Employer Award

ชินด์เล่อร์ ลิฟต์ส สิงคโปร์ คว้ารางวัล SkillsFuture Employer Award

รางวัลด้านการพัฒนาทักษะแรงงานที่ทรงเกียรติที่สุดของสิงคโปร์ โดยมอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาทักษะของพนักงานและสร้างวัฒนธรรม

บริษัท ชินด์เล่อร์ ลิฟต์ส สิงคโปร์ (Schindler Lifts Singapore Pte Ltd.) รับมอบรางวัล SkillsFuture Employer Award จากนางฮาลีมะฮ์ ยากบ ประธานาธิบดีสิงคโปร์ ในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รางวัลดังกล่าวคือรางวัลด้านการพัฒนาทักษะแรงงานที่ทรงเกียรติที่สุดของสิงคโปร์ โดยมอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาทักษะของพนักงานและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานที่ทำงาน ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ มุ่งมั่นสนับสนุนบุคลากรผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างและขยายธุรกิจของบริษัท การพัฒนาพนักงานและบุคลากรมากความสามารถอย่างจริงจังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชินด์เล่อร์เป็นตัวเลือกแรกของพนักงานและลูกค้า

ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ ได้รับการยกย่องจากกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์แบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม Lean Industry ตลาดแรงงานในประเทศ และโครงการของภาครัฐ โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับแรงงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จในธุรกิจการขนส่งแนวดิ่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทุนมนุษย์ ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในปฏิญญา "Pledge for a Better Built Environment Workplace" ของหน่วยงานควบคุมการก่อสร้างอาคารของสิงคโปร์ เพื่อยกระดับแนวทางปฏิบัติในการจ้างแรงงานโดยอิงความสามารถ และขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ลาไปเข้าคอร์ส SkillsFuture ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล เพื่อเพิ่มพูนทักษะของตนเอง

ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ ผสานโครงการฝึกงานของบริษัทเข้ากับการศึกษาทางอาชีพของสถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมจะได้รับการรับรอง Belting Certification จากชินด์เล่อร์ รวมถึงได้รับการรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์ นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ในการส่งเสริมวิชาชีพในอุตสาหกรรมการขนส่งแนวดิ่ง ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ ได้สนับสนุนการเปิดตัวโครงการรับรองความสามารถด้านการบำรุงรักษาลิฟต์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์ ซึ่งจะได้รับการประเมินโดย ITE

นอกจากนี้ ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมโครงการรับรองการพัฒนาขีดความสามารถ (ระดับอุตสาหกรรม) สำหรับ IOEE Implementation ของหน่วยงานพัฒนาแรงงานสิงคโปร์ (WSG) และได้รับการยอมรับในฐานะพันธมิตรด้านทุนมนุษย์ของสมาพันธ์นายจ้างแห่งชาติสิงคโปร์ (SNEF) ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับนายจ้างที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ อันเป็นหัวใจสำคัญของแรงงานชาวสิงคโปร์ ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาแรงงานส่งให้ชินด์เล่อร์ สิงคโปร์ เป็นนายจ้างระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการขนส่งแนวดิ่งในสิงคโปร์