เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (EIE)

เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (EIE)

นางศรัณยา เทียนถาวร เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education (EIE) ประจำปี 2562 จาก Life Office Management Association

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education (EIE) ประจำปี 2562 จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA) โดยมี คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนสถาบัน LOMA  ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามหลักมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดย เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’
อนึ่ง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน Learning Day ณ อาคารเอไอเอ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

- จบ –

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อมรรัตน์ ชาญวิเศษ โทร 02 783 7367 / 064 459 3554 อีเมล [email protected] 

อรนิตา สิริสุวัณณ์  โทร 02 783 6539 / 062 596 5164 อีเมล [email protected]

พิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ โทร 02 783 4620 / 086 045 2472 อีเมล [email protected]