ชวนครูไทยฟังมุมคิดโรงเรียน SLC จากญี่ปุ่น

ชวนครูไทยฟังมุมคิดโรงเรียน SLC จากญี่ปุ่น

สร้างคุณภาพและโอกาสที่เท่าเทียมสู่ทุกห้องเรียน

โอกาสดีมาถึงวงการศึกษาไทยแล้ว เพราะศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA), Thai Civic Education และ Citizen จัดกิจกรรม การบรรยายสาธารณะ SLC (School as Learning Community: SLC) ครั้งที่ 2 เรื่อง "การสังเกตชั้นเรียนสำหรับนักปฏิบัติการผู้ไตร่ตรอง” (Classroom Observation for Reflective Practitioner) โดยมี  อ.มาซาอากิ ซาโต อดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมฮิโรมิ และโรงเรียนมัธยมต้นกักคุโย เมืองฟูจิ จังหวัดชิสุโอกะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SLC เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาเสิร์ฟความรู้และประสบการณ์ถึงประเทศไทยโดยเฉพาะ

 

แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่มีรากฐานบนปรัชญาการศึกษา ซึ่งมุ่งสร้างคุณภาพและโอกาสที่เท่าเทียมแก่นักเรียนทุกคน และได้รับการส่งเสริมอย่างแพร่หลาย จากจุดเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นได้ขยายเครือข่ายไปยัง 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และเม็กซิโก พร้อมทั้งเกิดเป็นเครือข่ายนานาชาติในชื่อ The International Network for School as Learning Community

 

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักครุศึกษา นักการศึกษา นิสิตนักศึกษา และผู้ปกครองที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://bit.ly/2ndThSLC  (มีล่ามแปลภาษาไทยตลอดการบรรยาย)