ถุงขยะเอ็นจอย ร่วมสร้างวินัยคัดแยกขยะในชุมชน

ถุงขยะเอ็นจอย ร่วมสร้างวินัยคัดแยกขยะในชุมชน

ถุงขยะที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” ร่วมส่งมอบถุงขยะพร้อมชุดถังคัดแยกขยะ 3 ประเภท

คุณไพฑูรย์ ปานสูง ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะ เอ็นจอย (NJOY) ถุงขยะที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” ร่วมส่งมอบถุงขยะพร้อมชุดถังคัดแยกขยะ 3 ประเภท จำนวน 30 ชุด โดยมี นายถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข และนายวิเชียร เทียนเล็ก ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เขตประเวศ เป็นตัวแทนรับมอบ ก่อนทำการส่งต่อให้กับสถานที่ราชการและสถานศึกษาในเขตประเวศต่อไป เพื่อสร้างวินัยการคัดแยกขยะในชุมชน สร้างการรับรู้ที่ดีของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข เมื่อวันก่อน