TCP spirit ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร

TCP spirit ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร

TCP spirit ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร สานต่อการมีจิตสาธารณะและ ร่วมพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดี

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรม “TCP spirit ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร” เพื่อรวมพลอาสาสมัครภายในกลุ่มธุรกิจ TCP กว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้กับโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี อันสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบห่วงโซ่อาหารในโรงเรียนที่ส่งต่อสู่ชุมชน พร้อมการลงมือทำจริง ทั้งการปั้นก้อนเห็ด การสร้างแปลงเกษตรและปลูกต้นกล้าพืชผักสวนครัว การสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกไม้เลื้อย  และการทำหลุมห่มดิน ผลลัพธ์ของกิจกรรมนี้จะช่วยส่งต่อพลังความรู้เกษตรอินทรีย์ ให้กับอาสาสมัคร นักเรียน ครู และชุมชนต่อไป

ทั้งนี้โครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร"  ริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การผลิต การเลือกสรรอาหารที่ปลอดภัยตามธรรมชาติเพื่ออุปโภคและบริโภค โดยพุ่งเป้าไปที่ 3 จังหวัด ใน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ (ชลบุรี)  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี) โรงเรียนเกาะวังไทร (นครปฐม) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ (นครปฐม) โรงเรียนวัดทศทิศ (ปทุมธานี) และโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (ปทุมธานี) ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านชุมชนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ

คำบรรยายภาพ:  นายสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ (แถวยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ถ่ายภาพร่วมกับนายสุรปัญญา วิชิตพันธ์  (แถวยืนกลางที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 นายทินกร คุ้มวงษ์ (แถวยืนกลางที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ (แถวยืนกลางที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP นายสิทธิพร สุวรรณรัตน์ (แถวยืนกลางที่ 4 จากขวา)  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป  บริษัทเดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลางที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) อาสาสมัครจากกลุ่มธุรกิจ TCP คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ในโอกาสจัดกิจกรรม TCP spirit ที่โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

เกี่ยวกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยหน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

เกี่ยวกับ กลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่ม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด รับผิดชอบทำตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ และ บริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนาน กลุ่มธุรกิจ TCP จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ และซันสแนค