ไทยสมายล์เสิร์ฟเมนูพิเศษ

ไทยสมายล์เสิร์ฟเมนูพิเศษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง รัชกาลที่ 10”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่​หัว​สายการบินไทยสมายล์ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ โดยจัดเมนูขนมหวานสุดพิเศษจากฝ่ายครัวการบินไทยให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562โดยเที่ยวบินภายในประเทศ ให้บริการตะโก้ฟักทองญี่ปุ่น และตะโก้มะม่วง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้บริการเค้กเสาวรสพีชและครีมมะม่วง และเค้กเสาวรสพีช ยกเว้นเที่ยวบิน WE011, WE051, WE177, WE208, WE278,WE333/334,WE335/336W,E347/348,WE419/420,WE426 และWE609