บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands

บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Superbrands 2018 จากงานสุดยอดแบรนด์แห่งปี หรือ Superbrands Award Presentation Ceremony 2018 จัดโดย Superbrands Thailand หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะที่เป็นผู้ประเมินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์

โดยพิจารณาจาก 3 ด้าน ประกอบด้วย BRAND QUALITY (คุณภาพของแบรนด์) BRAND AFFINITY (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ BRAND PERSONALITY (เอกลักษณ์ของแบรนด์) ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้บริโภค 15,000 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการอิสระของ Superbrands

บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands

บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands

บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands