Vymo ได้รับรางวัล CRM จาก Ocean of Opportunities

Vymo ได้รับรางวัล CRM จาก Ocean of Opportunities

Vymo ได้รับรางวัล CRM จาก Ocean of Opportunities ด้านการส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและปรับปรุงระบบหน่วยการขาย

ผู้ช่วยส่วนบุคคลเคลื่อนที่ (Mobile Personal Assistant) ซึ่งทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้ ช่วยให้มองเห็นข้อมูลความผูกพันกับลูกค้าได้ดีขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

Vymo ( www.getvymo.com ) สตาร์ทอัพด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM) แห่งอนาคตจากนิวยอร์ก ซึ่งใช้การทำงานเคลื่อนที่และความอัจฉริยะเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงผลิตภาพของหน่วยขาย ได้รับการเชิดชูในงาน Innovfest Unbound 2019 โดย ONE (Ocean Network Express) ธุรกิจขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลกซึ่งมีการดำเนินงานทั่วโลก โดย Vymo ได้รับการยกย่องจากศักยภาพในการส่งเสริมการใช้งานและผลตอบแทนสูงสุดจากการทำ CRM ขณะยังคงรักษาปริมาณงานของพนักงานขายให้น้อยที่สุด

ONE มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ลูกค้า ด้วยการปรับปรุงการให้บริการและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อขยายธุรกิจ การแข่งขันในตลาดที่ลูกค้ามีความพึงพอใจต่ำนั้น ทำให้การนำลูกค้ากลับสู่แนวหน้าของธุรกิจเป็นโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ แต่หากจะมุ่งเน้นในแง่นี้ การมีข้อมูลลูกค้าที่สำคัญเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

Vymo พัฒนาข้อมูลลูกค้าด้วยการตรวจหากิจกรรมการขายโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล และการพบกันซึ่งหน้า จากข้อมูลที่ได้มา Vymo สามารถกระตุ้นให้เกิด "การกระทำขั้นต่อไปที่ดีที่สุด" และกำหนดตารางเวลากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ โดยประเมินตามแนวโน้มทางธุรกิจของลูกค้า เมื่อกิจกรรมและลำดับการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ พนักงานขายก็สามารถสนใจลูกค้าได้อย่างเต็มที่เนื่องจากไม่ต้องคอยป้อนข้อมูลในระบบ CRM ด้วยมือ

สมรรถภาพความอัจฉริยะของ Vymo ช่วยให้ผู้นำด้านการขายได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจ พร้อมใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ลูกค้า ในขณะเดียวกัน ทีมพนักงานขายก็สามารถพัฒนาผลิตภาพและสร้างสถิติใหม่ในแง่ของการให้บริการ