สัมมนา “ดันสินค้าไทย…พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”

สัมมนา “ดันสินค้าไทย…พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”

“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ร่วมกับ “เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” จัดสัมมนา “ดันสินค้าไทย…พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจการตลาดในประเทศจีน ร่วมกับ บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) เอเจนซี่การตลาดจีนอันดับ 1 ในประเทศไทย นำโดย นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์ในจีน ให้เกียรติบรรยาย พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในมุมมองของนักการตลาดจีนให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อดันสินค้าไทย…พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”เพื่อมอบความรู้ เทคนิค เสริมทักษะการทำการตลาดจีนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

 ภายใต้รายวิชาสัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หัลกสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นอกจากนี้ในเนื้อหาการบรรยายยังได้เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การประกอบธุรกิจบน Appication เช่น  Littel Red Book, Wechat, Ctrip เป็นต้น เพื่อเพิ่มยอดขายและต่อยอดธุรกิจสู่ประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสัมมนาได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากผู้ประกอบการ และผู้สนใจ จำนวน 120 คน จัดขึ้น ณ ห้องเทียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

 

ทั้งนี้  บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) ถือเป็นเอเจนซี่ด้านการทำตลาดออนไลน์จีน เบอร์หนึ่งของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ด้านการดำเนินงานส่งผู้ประกอบการณ์ไทยประสบความสำเร็จในประเทศจีนกว่า 50 แบรนด์ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย สำหรับผู้สนใจต้องการที่ปรึกษาการทำตลาดออนไลน์ในประเทศจีน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 064-106-8833 และ www.levelupthailand.com  หรือ Facebook: @levelupthailand