KUMWEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่า

KUMWEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่า

เปิดจอง 24-26 ก.ค.นี้ คาดเข้าเทรด mai 1 ส.ค.62 ระดมทุนขยายโรงงาน ปรับปรุงสายการผลิต วิจัยพัฒนาระบบและสินค้า APM

KUMWEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ลุยขาย IPO     130 ล้านหุ้น ราคา 1.10 บาท เปิดจอง 24-26 ก.ค.นี้ คาดเข้าเทรด mai 1 ส.ค.62 ระดมทุนขยายโรงงาน ปรับปรุงสายการผลิต วิจัยพัฒนาระบบและสินค้า APM ที่ปรึกษาการเงิน มั่นใจธุรกิจหลังระดมทุน โอกาสเติบโตจากแนวโน้มการเติบโตของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านไฟฟ้า พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความปลอดภัยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม บล.ฟิลลิป แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นตอกย้ำ IPO กระแสตอบรับดี ผนึกบริษัทหลักทรัพย์อีก 9 แห่ง ร่วมจำหน่าย

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWEL) เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน         130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.10 บาท โดยจะทำการเปิดจองระหว่างวันที่ 24- 26 ก.ค.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( mai) เป็นวันแรก                                                               ในวันที่ 1 ส.ค. 2562 โดยจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ในการซื้อขายว่า “KUMWEL”

สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ KUMWEL จะนำเงินมาก่อสร้างโรงงาน สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักดิน (Ground Rod) ที่โรงงานแห่งใหม่ ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม วิจัยและพัฒนาระบบและสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานแห่งเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายรักษาการเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันเสิร์จ และระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ตราสินค้า “Kumwell”

“KUMWEL วางเป้าหมายให้องค์กรเป็น Smart Lighting Management ในการสร้าง Solution system ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เชื่อมั่นว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก   และสร้างความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังช่วยให้สังคมในวงกว้างรับรู้ถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการเกิดฟ้าผ่า ทำให้ระบบสื่อสาร ระบบผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน” นายบุญศักดิ์ กล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะ       ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า KUMWEL เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตให้ KUMWEL ได้

“ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบป้องกันและเตือนฟ้าผ่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมั่นว่า KUMWEL สามารถเติบโต               ได้อย่างมั่นคง และจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้ดี จากการมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งการเติบโตของผลประกอบการ และความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต” นายสมภพ กล่าว 

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะ     ที่ปรึกษาทางการเงินของ KUMWEL กล่าวว่า KUMWEL เป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และมีแผนที่จะขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน IEC เพื่อออกใบรับรองระดับสากล มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 2,500 รายการ

“KUMWEL มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนาน ธุรกิจของบริษัทมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า KUMWEL จะเป็นหุ้นน้องใหม่ ที่มีความน่าสนใจลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดี” นายเสกสรรค์ กล่าว 

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า KUMWEL เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโต โดยภายหลังการระดมทุนบริษัทจะสามารถรองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจรได้มากขึ้น อีกทั้งการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นระบบขนาดใหญ่     มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับราคาหุ้น KUMWEL ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนในราคา 1.10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 17.94 เท่า กำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่         1 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 26.36 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 430 ล้านหุ้น (Fullly Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท        ถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจลงทุน เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งโอกาสการเติบโตของผลประกอบการ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ เพียง 0.34 เท่า และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะเดียวกันยังมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ  และโอกาสทางธุรกิจที่ดี เชื่อว่าการเปิดจองหุ้น IPO จะได้รับความสนใจและมีกระแสตอบรับที่ดี

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ KUMWEL มีผู้จัดจำหน่ายฯ ร่วมอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย                      บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์     ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

# # #

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ปุณณดา สงวนวงศ์ (โบว์) / พรประภา ธนะศรีสืบวงศ์ (เปิ้ล) โทร. 02-718-2621 มือถือ 085-073-8383 / 094-954-5892

อีเมล์  [email protected] / [email protected]